SİTEMİZİ DÜZGÜN GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN GOOGLE CHROME VEYA MOZİLLA FİREFOX'U KULLANMANIN.

12 Eylül 2014 Cuma

Memur-Sen Taleplerini Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Bildirdi


Memur-Sen Taleplerini Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Bildirdi
Memur-Sen Konfederasyonu’nun 62. Hükümetten taleplerini, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan iş güvenliği ve çalışma hayatıyla ilgili bilgilendirme toplantısına taşıyarak, Başbakan Davutoğlu’na iletti.
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan “iş güvenliği ve çalışma hayatı” konulu bilgilendirme toplantısına katıldı. Başkan Gündoğdu, Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda (KPDK) ve toplu sözleşme sürecinde üzerinde değerlendirme yapılan, büyük oranda da uzlaşma sağlanan konulara ilişkin teklif ve talepleri Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e sundu. Sunulan dosyada şu maddeler yer aldı.

“DİSİPLİN CEZALARI AFFEDİLSİN”
Disiplin cezalarının affedilmesi gerektiğini bu konuda ciddi mağduriyetlerin yaşandığını ifade eden Gündoğdu, “Kamu görevlilerine yönelik son disiplin cezalarının affı düzenlemesi 2006 yılında gerçekleştirildi ve 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlenmiş olan fiillere dayalı disiplin cezaları affedildi. Aradan geçen 8 yıllık sürecin sonunda kamu görevlilerinde disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme beklentisi üst düzeyde oluştu. Bu kapsamda, 14 Şubat 2005 tarihinden sonra işlenen fiillere bağlı olarak verilen disiplin cezalarının affına yönelik bir düzenleme yapılması gerekiyor” dedi.
FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ
Fazla mesai ücretine yönelik mağduriyetlerin yaşandığını hatırlatan Gündoğdu, başta Adalet ve Maliye Bakanlığı personeli olmak üzere birçok kamu kurumunda, fazla mesai ücreti kaynaklı mağduriyet yaşandığını söyledi. Mağduriyetin 666 sayılı KHK’nin fazla çalışma ücretiyle ilgili sınırlayıcı ve sonlandırıcı hükümlerinden ötürü oluştuğunu vurgulayan Gündoğdu, “Fiilen yapılan fazla çalışmayla ilgili olarak; fazla çalışma karşılığı ücretlerin hemen ödenmesi ve buna ilişkin sınırlayıcı hükümlerin mevzuattan çıkarılması yanında fazla çalışma ücreti tutarının arttırılması yönündeki beklentileri karşılayacak bir düzenleme yapılması uygun olacaktır. Torba Kanunda yapılan düzenlemeyle, iş yoğunluğu fazla olan mahkemelerde görev yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi öngörülmüş ancak fazla çalışma ücreti ödenecek personelin söz konusu düzenlemede mahkemelerde görev yapan toplam personelin %10’unundan fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Hakim ve savcıların maaşlarında seyyanen zam yapılmak suretiyle ilave artış yapılmasının gündemde olduğu ve diğer adalet personeline yönelik maaş iyileştirmesinin düşünülmediği de dikkate alındığında fazla çalışma ücretinden bütün adalet çalışanlarının yararlanması yönünde bir düzenleme yapılması daha uygun olacaktır” ifadelerini kullandı. Dosyada 4/C çalışanlarını ilgilendiren bölüm şu şekilde yer aldı.

“4/C’LİLERE KADRO VERİLMELİ”
4/C kapsamında istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi de talep eden Gündoğdu, “Kamu personel sisteminde son dönemin en önemli gündem maddelerinin başında 4/C statüsündeki geçici personelin kadroya geçirilmesine ilişkin talep yer almaktadır. Buna bağlı olarak, söz konusu personelde yüksek bir beklenti oluşmuştur. Torba Kanun’da yapılan düzenlemeyle, 4/C’li personelin yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilmesine imkan sağlandı. Ancak, bu durum istihdam edilebilme imkanı getirmekle birlikte 4/C’li personelin kadroya geçiş beklentisini karşılamamaktadır. Bu çerçevede, 4/C’li personelin; kadrolu (4/A) veya sözleşmeli (4/B)statüsüne geçirilmelerine yönelik düzenleme yapılması daha uygun olacaktır. Bu yönde bir düzenleme yapılması kararı oluşturulmazsa; TÜİK’te görev yapmakta olan 4/C’li personel ile diğer 4/C’li personelin (Torba Kanunla son yapılan düzenleme dahil) aynı mevzuat ve uygulamalara tabi olması yönünde bir karara varılması da önemli bir eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacak” dedi.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
MEMURLAR ARASINDA AYIRIM YAPILMAMALI
Gündoğdu, hakim ve savcılara verilen zammın önemli olduğunu ancak akademik zam bekleyen onbinlerce akademisyen varken, disiplin cezalarının yaşattığı mağduriyetler henüz çözülmemişken ve fazla mesai ücretinde sıkıntılar yaşanırken sadece yargı mensuplarının göz önünde bulundurulmasının çalışma hayatında ayrımcılığa nenden olduğunu vurguladı. Gündoğdu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Üniversitelerin akademik personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin riskin ortadan kaldırılması ile lisans eğitimini üst düzey başarıyla tamamlayanların akademik personel kaynağına dahil olma tercihinde bulunmalarını teşvik amaç ve hedefleriyle akademik personelin maaşlarında; Üniversite ödeneğinin 2014 yılının Temmuz ayından geçerli olmak üzere 100 puan, 2015 Ocak ayından geçerli olmak üzere 100 puan arttırılmak suretiyle (100 puanlık artış 731 TL’lik toplamda ise 1.462 TL’lik artış anlamına gelmektedir.) Veya Profesörlerin maaşlarının genel müdür maaşına, doçentlerin maaşlarının genel müdür yardımcısı maaşına, yardımcı doçentlerin maaşlarının daire başkanı maaşına, asistan ve okutmanların maaşlarının uzman/uzman yardımcısı maaşlarına eşitlenmek suretiyle iyileştirme/artış yapılması uygun olacaktır.”
“MEMURLAR, EMEKLİLİĞE SICAK BAKMIYOR”
Emekli ikramiyesinde 30 yıllık süre sınırının kaldırılması noktasında çalışma yapılmasını belirten Gündoğdu, memurların mutlu olmak için değil, daha fazla mutsuzluk yaşamamak için emekliliğe sıcak bakmadığını söyledi. Gündoğdu, “Kamu görevlilerinin emekli ikramiyeleri, çalıştıkları süre daha uzun olsa da maksimum 30 yıl üzerinden ödenmektedir. Diğer taraftan, ikramiye ödenmediği halde 30 yıllık çalışma süresini tamamlayanlardan sosyal güvenlik primi kesintisi yapılmaya devam edilmektedir. Bu ise kesinti yapılırken 30 yıl sınırının uygulanmaması, ikramiye ödenirken 30 yıldan fazla sürenin dikkate alınmaması çelişkisini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, emekli ikramiyesinin ödenmesinde 30 yıl sınırının kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.
“1 DERECE TALEBİ”
2005 yılından sonra göreve başlayan memurlara 1 derece verilmesini konusunu ise şu şekilde talep etti: “Şubat 2005’te Resmi Gazete’de yayımlanan 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun ile 15 Ocak 2005’te görevde bulunan memurlara bir derece verilmişti. Ancak 15 Ocak 2005 tarihinden sonra göreve başlayan memurlara ek derece verilmedi. Bu eşitsizliğin giderilmesi için 15.01.2005 tarihinden sonra göreve başlayan/başlayacak devlet memurlarına da ilave bir derece verilmelidir.”
“YÜKSEK ÖĞRETİM MEZUNU İŞÇİLERİN MEMUR KADROSUNA GEÇİRİLMELİ”
Gündoğdu, yüksek öğretim mezunu işçilerin memur kadrosuna geçirilmesi konusunda Başbakan Davutoğlu ve Bakan Çelikten talepte bulunarak, “Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi kadrosunda görev yapan, görevleri memurlar aynı özellikleri taşıyan yükseköğretim mezunu mühendis, avukat, doktor benzeri işçi personelin bulundukları kurumlarda memur kadrolarıyla ilişkilendirilmesi uygun olacaktır. Bu şekilde statü ve kadro değişimi kamu maliyesine ek külfet getirmemekte hatta bu konumdaki personelin bu işleme bağlı olarak maaşlarında düşme meydana gelmektedir” dedi.
Ayrıca Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda (KPDK) üzerinde değerlendirme yapılan ve büyük oranda uzlaşmaya varılan konularda adım atılması gerektiğini belirten Gündoğdu, talepleri şu şekilde sıraladı:
- Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi
- Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi
- KİT sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi
- Özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi
- Kadın istihdamının artırılmasına yönelik konu başlıkları
a. Analık izninin 18 haftaya çıkarılması
b. Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin %100 uygulanması (mevcut durumda 4 çocuğa uygulanıyor)
c. Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi
d. Evlilik yardımı verilmesi
- Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması
- Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi
- Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi
- GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi
- Yurtdışı 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması
- Emekli kamu görevlilerine aile yardımı verilmesi
- Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi
- Merkez teşkilatlara servis hizmeti sunulması
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

Torba Yasa ve 4/C Çalışanları Yine Hüsran


Torba Yasa ve 4/C Çalışanları Yine Hüsran
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülüp oy çokluğuyla kabul edilen Torba kanun yasa tasarısı kamu çalışanlarını ve özellikle 4/C'lileri hüsrana uğrattı. Soma Faciasının ardından taşeron sisteme karşı düzenlemeler yapılacağı iddiasıyla hazırlanan ve 4/C çalışanlarına kadro söylentilerini içeren ancak gün geçtikçe içine toplumun her kesimini yakından ilgilendiren maddeler eklenerek Torba Yasaya dönüştürülen kanun, yine hükümetin 4/C'lilerin haklarını hiçe sayan düzenlemeleri içeren şekliyle hayata geçti.
4/C çalışanlarına sadece yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilme hakkı getiren, 4/C'lilere özlük ve maddi açıdan bir kazanım sağlamayan torba yasa her zamanki gibi 4/C çalışanlarında büyük üzüntü doğurdu.
Bu torba yasa ile Kamu Personeli Danışma Kurulunda 4/C'lilere verilen kadro sözü yerde kalmış 4/C'lilere verilen sözler tutulmamıştır. Gün geçtikçe sayıları artan 4/C'liler gelecek kaygısı yaşamaktadırlar. Üzerinde fırtınalar koparılan Torba yasa, bu şekliyle

4/C’lilere kadro, disiplin affı, 2005 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi, emeklilikte 30 yıl sınırının kaldırılması, akademik zam, ek gösterge ve ek ödemelerdeki aksaklıkların giderilmesi gibi kamu görevlilerinin beklentilerinden çok uzak bir hale gelmiş ve memurlar ve 4/C'lilerin iş güvencesini tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Özellikle Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) kararları olan toplam 161 konuda kamu işveren tarafı ile mutabakat sağlanmasına rağmen, torba kanunda yer bulamayan en önemli maddeler şu şekildedir:

· 4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi,
· 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi,
· Disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi,
· Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi,
· Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,
· 4046 sayılı Kanuna göre atanan araştırmacıların sorunlarının çözülmesi,
· KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin KİT’lerde 2 sayılı cetvele diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi,
· Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması,
Bu kapsamda Hükümeti ve yetkisi sendika olan Memur-Sen'i bir kere daha Kamu Personeli Danışma Kurulunda (KPDK) görüş birliğine varılan maddelerin hayata geçirilmesi için göreve davet ediyoruz.
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

10 Eylül 2014 Çarşamba

Torba Kanun Tasarısındaki 4/C Düzenlemesi


Torba Kanun Tasarısındaki 4/C Düzenlemesi
Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tasarıda 4/C çalışanlarına yönelik iş güvencesi maddesi de kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre 4/C çalışanları yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilecek. Kabul edilen 4/C kanun tasarısı şu şekilde...

Özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akitleri, kamu ya da özel sektör işverenlerince feshedilen ve Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı

öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

9 Eylül 2014 Salı

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'dan 4/C Açıklaması


Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'dan 4/C Açıklaması
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Uğur Ünalan'ın torba yasa ile özelleştirme uygulamaları sonucu 4/C statüsüne geçen personele getirilen iş güvencesinin Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) çalışan 4/C'li geçici personelede verilmesi isteğine olumlu cevap verdi.
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Uğur Ünalan'ın TÜİK'te görev yapan 4/C çalışanları kapsamındaki isteğine şu şekilde cevap verdi.

"Bakanlık olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK)'te çalışan 4/C'li geçici personele iş güvencesinin verilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Uğur Ünalan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) çalışan 4/C'lilerin yaşadığı sıkıntılar, iş güvencesi ve kadro meselesi başta olmak üzere birçok konunun görüşüldüğü öğrenildi. Görüşmeyle ilgili bir açıklama yapan Büro Memur-Sen Başkanı Ünalan, "Sendika olarak TÜİK'te çalışan 4/C'li personele iş güvencesinin verilmesi, sosyal ve maddi haklarının düzenlenmesinin çalışma barışının sağlanmasına katkı sunacağına inanıyoruz. Bu nedenle TÜİK'teki bin 977 4/C'li personelin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle getirilen iş güvencesinden kapsam dışı tutulmamasını, Türkiye İstatistik Kurumu'nda çalışan sözleşmeli personelin brüt ücretlerinin Kalkınma Bakanlığı'nda çalışan sözleşmeli personelin brüt ücretleri ile eşitlenmesini, istatistikçilerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılarak, 1990 yılından bu tarafa yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi için yasal düzenlemenin yapılmasını, 'Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler' sınıfında çalışan personellere görevde yükselme sınavı, 'Teknik Hizmetler' sınıfında çalışan personellere de 'Teknikerlik' unvan değişikliği sınavının açılmasını, 4/C statüsünün değiştirilerek TÜİK tarafından istenilen koşulları sağlayan 4/C'li personelin belirlenecek pozisyonlarda 4/B'li olarak istihdamının sağlanmasını, bakanlıklar ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmetinin sağlanmasını istiyoruz" dedi.
"İŞ GÜVENCESİ TÜM 4/C'LİLERİ KAPSAMALI"

Tüm 4/C'lilerin iş güvencesi getiren önergeye dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu ise, "Memur-Sen olarak, 4/C'lilere iş güvencesi temel taleplerimizden birisidir. Bu talep kazanıma dönüşünceye kadar kararlı ve ısrarlı mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Cevdet Yılmaz, "Bakanlık olarak TÜİK'te çalışan 4/C'li personele iş güvencesinin verilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız" dedi.
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

5 Eylül 2014 Cuma

Türkiye Kamu-Sen 4/C'lilerden Kesilen Verginin İadesini İstedi


Türkiye Kamu-Sen 4/C'lilerden Kesilen Verginin İadesini İstedi
Defalarca uyardığımız halde, yanlışta ısrar edilmesi nedeniyle, 4/C’lilere ödenen sosyal yardımlardan haksız bir şekilde alınan gelir vergisinin matrahları artırması sonucunda 4/C’li personel bir üst vergi dilimine girdi. 4/C’li personele ödenen aile yardımı ve çocuk parasından haksız bir şekilde gelir vergisi kesilmesi nedeniyle 4/C’linin aldığı maaşın aylık 47 TL’si kuş oldu. 4/C’linin yıllık kaybı yıl sonuna kadar 564 TL’yi bulmuş olacak.
Türkiye Kamu-Sen olarak, yaşanan adaletsizliği dile getirerek memura ve sözleşmeli personele ödenen sosyal yardımlardan kesilmeyen gelir vergisinin 4/c’lilerden de kesilmemesini istedik. Fazladan yapılan tahsilatların 4/C’li çalışanlara geri ödenmesini talep ettik. Bilindiği gibi memurlara,

657 sayılı Kanunun 202 ve 203. maddeleri uyarınca aile ve çocuk parası ödenmekte, 4/C’li geçici personel bu ödemeden faydalandırılmamaktaydı. 2013 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde ise yıllar boyunca unutulan ve yok sayılan 4/C’li personele de aile ve çocuk yardımı ödenmesi karara bağlandı.
Karara göre eşi çalışmayan 4/C’li personele 2533 gösterge üzerinden eş yardımı yapılacak, her bir çocuk için de 297 gösterge rakamı üzerinden çocuk parası ödenecekti. Buna göre 2 çocuklu, eşi çalışmayan bir 4/C’li çalışan, aile ve çocuk parası olarak aylık 240,77 TL sosyal yardım alacaktı. Alınan kararların hayata geçirilmesi amacıyla

4/C’li personel çalıştırılması ve bu personele yapılacak ödemelere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 1 Ocak 2014 tarihli, 28869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak Bakanlar Kurulu Kararı, aile yardımı ve çocuk parası bekleyen 4/C’li personel için tam bir hayal kırıklığı yarattı. 657 sayılı Kanun’un 203. maddesine göre memurlara ve sözleşmeli personele ödenen aile yardımı ve çocuk parasının Damga Vergisi dışında hiç bir kesintiye tabi tutulamayacağı hükme bağlanmışken, Bakanlar Kurulu Kararı’nda 4/C’li personelin bu yardımlardan memurlarla aynı şartlarda yararlanamayacağı, 4/C’lilere yapılacak olan bu ödemelerin Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintisine tabi tutulacağı belirtilmişti.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Bu durumda Maliye Bakanlığı da adeta sinekten yağ çıkartmaya çalışmış ve ülkemizde en düşük maaş alan ve en mağdur edilen kesim olan 4/C’lilere yapılacak sosyal yardımları kuşa çevirmiştir. Bu uygulama ile normalde aylık 240,77 TL alması gereken 2 çocuklu bir 4/C’li çalışanın aylık ortalama 47 TL’si Gelir Vergisi olarak fazladan kesilmiş ve eline ancak 193 TL geçmiştir. Bununla birlikte, gelir vegisi matrahına tabi tutulan bu ödeme nedeniyle, 4/C’li personel aylar öncesinden bir üst vergi dilimine girmiş ve brüt maaşının tamamı için 5 puan daha fazla vergi ödemek zorunda kalmıştır. Yapılan bu düzenlemeden dolayı 4/C’lilerin yıllık kaybı ise 564 TL’yi bulacaktır.
Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Milletin kaynaklarının her türlü usulsüz yolla yandaşlara aktarıldığı , torba kanun yoluyla sürekli birilerine vergi affı getirildiği bir ortamda ortaya çıkan kaynak ihtiyacının, 23 bin 4/C’linin aile ve çocuk parasından kesilecek Gelir Vergisi ile kapatılmaya çalışılması hayret vericidir. Diğer kamu çalışanları için uygulanmayan sosyal yardımlardan vergi kesilmesi konusunun, yalnızca 4/C’liler için gündeme getirilmesi, bu çalışanlarımıza ikinci sınıf çalışan muamelesi yapılması anlamı taşımaktadır. Böyle bir çifte standardın kabul edilmesi mümkün değildir. Bu durumda Maliye Bakanlığı, çok kazananlardan ve yandaş çevrelerden toplayamadığı Gelir Vergisi’ni ülkenin en mağdur kesiminden çıkarmaya çalışacaktır. 657 sayılı Kanun’un aynı maddesine göre istihdam edilen ve aynı sendikalara üye olan personel arasında farklı uygulama olmamalıdır. Yetkililer, sosyal adalet ilkesi gereği olarak, memur ve sözleşmeli personelde olduğu gibi 4/C’lilere yapılan sosyal yardımlardan da Gelir Vergisi kesmemelidir. Zaten en düşük maaş alan ve özlük hakları kısıtlı olan 4/C’lilere bir darbe de vergi yoluyla vurulmamalıdır. Bu haksızlığın giderilmesi için Türkiye Kamu-Sen olarak daha önce gerekli girişimlerde bulunmuş ve Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığı’na bu adaletsiz uygulamanın kaldırılması için başvurmuştuk. Mağduriyetlerin artması ve çalışanlarımızın bir üst vergi dilimine girmesi nedeniyle haksızlığın büyümesi karşısında bu talebimizi yenileyerek Maliye Bakanlığı’ndan fazladan tahsil edilen vergilerin hak sahiplerine iadesini talep ettik. Konfederasyon olarak, her türlü haksızlığın karşısında durmaya ve çalışanlarımızın haklarını korumaya bundan sonra devam edeceğiz” dedi.
TÜRKİYE KAMU-SEN TARAFINDAN MALİYE BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLEN DİLEKÇE

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

E Posta Abonelİğİ

Ekonomi ve İş Dünyası Free Page Rank Tool

Sitemizde 4/C'li Geçici Personel kategorisinde toplam yazı, bu yazılara yazılmış yorum bulunmaktadır!