SİTEMİZİ DÜZGÜN GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN GOOGLE CHROME VEYA MOZİLLA FİREFOX'U KULLANMANIN.

26 Ağustos 2014 Salı

Haksen: Torba Yasadaki 4/C Düzenlemesi Kazanımlarımızı Ortadan Kaldırıyor


Haksen: Torba Yasadaki 4/C Düzenlemesi Kazanımlarımızı Ortadan Kaldırıyor
Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Torba Yasa'da yapılan düzenleme ile 4/C personelinin kazanımlarının ortadan kaldırılacağını söyledi. Başkan Çivi yaptığı açıklamada; Torba Yasa'daki düzenleme ile 4/C li personelin hukuki kazanımlarının ortadan kaldırılacağını iddia etti.
Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi sözlerine şu şekilde devam etti.

Halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmeleri devam eden Torba Yasa'nın 14 üncü maddesiyle 657 sayılı Yasanın 4/C fıkrasına;
"Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." hükmünü içeren paragraf eklenmiştir. Buna göre;

4/C li olarak istihdam edilen personel "malullük veya yaşlılık aylığını hak kazanıncaya kadar istihdam edilecektir.". Yani, emeklilik hakkını elde eden 4/C'li personelin sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Bu düzenleme, halen 4/C çalıştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarında bulunmakla birlikte, emekliliği hak ettiği gerekçesiyle sözleşmesi iptal edilen üyelerimiz adına idare mahkemesine yaptığımız başvurular lehimize sonuçlanmaktadır. İdare mahkemesi kararları da Danıştay tarafından onaylanmaktadır. Hal böyle iken, Bakanlar Kurulu kararında bulunan "malullük veya yaşlılık aylığını hak kazanıncaya kadar istihdam edilecektir." hükmü 657 sayılı Yasa'ya konulmak suretiyle mahkemelerin önü kesilecektir.
Yapılan düzenleme herhangi bir 4/C'li personel için bir iş güvencesi değil , tam tersine kazanılmış hakları ortadan kaldıracak bir düzenlemedir.
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

24 Ağustos 2014 Pazar

Memurlar ve 4/C'liler Taleplerinin Bu Torba Yasada Gerçekleştirilmesini İstiyorlar


Memurlar ve 4/C'liler Taleplerinin Bu Torba Yasada Gerçekleştirilmesini İstiyorlar.
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakan adayı Ahmet Davutoğlu ile 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, memurlar ve 4/C'liler için anlaşılan konuların artık hayata geçirilmesi talebinde bulundu.
Başkan Ahmet Gündoğdu şunları kaydetti:

DİSİPLİN AFFI BEKLİYOR "Yüzde yüz anlaştığımız 30 yılın 35 yıla çıkarılması, bir derece disiplin affı, mesai ücreti gibi birçok konu hala askıda. Artık Hükümet, gerçek gündemine dönmelidir. İşsizliği önlemek için kafa yormalı, paydaşlarla çalışmalıdır. Evet, 5-6 yıl öncesine göre, 'eşit işe eşit ücret' sloganıyla yüzde 90 bu adaletsizliği memurlar boyutuyla giderdik. Yüzbinlerce genç, işe girmek için bekliyor, emeklisi gelenler de emekliye ayrılamıyor çünkü ayrıldığı gün maaşının en az yüzde 50'si kesilmiş oluyor. Artık Türkiye'nin bu sorunları çözmesi gerekiyor."
İŞTE MEMURSEN'İN TALEPLERİ

1- Öğretim Elemanlarına Mahsus İlave Maaş Artışı (Akademik Zam)
Akademik personel, 2002-2012 döneminde doğrudan kendilerine ilave artış yapılmaması ve reel maaş artışı bakımından bazı unvanlar için eksi bazıları içinse çok düşük düzeyde olması nedeniyle diğer kamu görevlilerine nazaran mağdur konumdadır. Özellikle akademik personelin başlangıç maaşı, akademisyenliğe olan ilgiyi azaltmaktadır. Bunun sonucunda, akademik personel sayısındaki artış, üniversite sayısındaki artışla doğru orantılı olamamaktadır.
Bu anlamda, hem akademik personelin reel artış bazlı maaş mağduriyetinin giderilmesi hem de üniversitelerin akademik personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin riskin ortadan kaldırılması hedefiyleakademik personelin maaşlarında; 2014 Ocak ayında 729, 2015 Ocak ayında 729 TL olmak üzere artış yapılması uygun olacaktır.
2- 4/C’li Personelin Kadroya Geçirilmesi
Kamu personel sisteminde son dönemin en önemli gündem maddelerinin başında 4/C statüsündeki geçici personelin kadroya geçirilmesine ilişkin talep yer almaktadır. Buna bağlı olarak, söz konusu personelde yüksek bir beklenti oluşmuştur. Bu çerçevede, kamu hizmetine yönelik motivasyonunu daha üst seviyelere ulaştırmak ve konunun gündemden düşmesini sağlamak amacıyla 4/C’li personelin; öncelikle kadrolu (4/A) statüsüne geçirilmesi, bunun kesinlikle mümkün olmaması halinde ise bu personelin 4/B sözleşmeli personel olarak ya da kadrolu işçi (4/D) statüsünde mevcut görevlerini sürdürmeleri uygun olacaktır.
3- 2005 Yılından Sonra Göreve Başlayanlara Bir Derece Verilmesi
Son toplu görüşmelerde ve ilk toplu sözleşmede genel hatlarıyla üzerinde uzlaşılmasına rağmen konuya ilişkin yasal düzenleme halen çıkmamıştır. Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda konuyla ilgili kanun tasarısı taslağı hazırlanmış olduğu ifade edilmiş ve bu konuya ilgili kamu kurumlarının genel olarak olumlu baktığı ifade edilmiştir. Bu bağlamda, 2005 yılından sonra göreve başlayan/başlayacak kamu görevlilerine bir derece verilmesi yönündeki düzenlemenin gerçekleştirilmesi, hem daha önce varılan mutabakatın gereğinin yapılması hem de buna ilişkin beklenti içerisinde olan geniş bir kitlenin tekdirinin kazanılmasını sağlayacaktır.
4- Disiplin Cezalarının Affına İlişkin Düzenleme Yapılması
Kamu görevlilerine disiplin cezalarının affına ilişkin son düzenleme 2006 yılında yapılmış ve (kanunda belirtilenler dışında kalan) 14/02/2005 tarihine kadar işlenen fiillere bağlı olarak disiplin cezaları affedilmiştir. Kamu görevlileri, her beş yılda bir bu yönde düzenleme yapıldığına ilişkin kanaate bağlı olarak 2010 yılından bu yana disiplin cezalarının affına yönelik düzenleme yapılması beklentisi içerisindedir. Bu kapsamda, bu beklentinin karşılanması amacıyla (5525 sayılı Kanunda yer verilen suç türleri dikkate alınarak) 14/2/2005 tarihinden itibaren işlenen fiillere bağlı olarak alınan disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılması uygun olacaktır.
5-Emekli İkramiyesinin Hesaplanmasında Otuzyıllık Süre Sınırlamasının Kaldırılması
Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinin hesaplanmasında, otuz yıllık süre sınırlaması bulunmaktadır. Buna karşın, otuz yılı aşan hizmet süreleri emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmazken kamu görevlilerinden otuz yıllık hizmet süresinden sonra da prim kesintisi yapılmaktadır. Gerek toplu görüşme gerekse toplu sözleşme ve son olarak da Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda gündeme taşınan ve üzerinde uzlaşılan çok da büyük maliyet gerektirmeyen bu teklifin gereğinin yapılacağına inanıyoruz.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
6- Aile (Eş Ve Çocuk) Yardımının Artırılması
2014-2015 yıllarına ilişkin toplu sözleşmede kamu görevlilerinin eş ve çocuk yardımlarında herhangi bir artış yapılmamıştır. Bunun başlıca nedenini, kadın istihdamının arttırılması ve hali hazırda çalışan kamu görevlilerinin çocuklarının bakımına yönelik kreş yardımı veya kreş imkanı sağlanması, kadın kamu çalışanlarına yönelik ilave bazı hakların pozitif ayrımcılık kapsamlı bir yasal düzenlemeyle verilmesine yönelik çalışma yapılması oluşturmaktadır. Ancak, bu çalışma tamamlanmış ve bu yönde bir düzenleme henüz yürürlüğe girmemiştir. Bu nedenle, kamu görevlilerine ödenen ve ağırlıkla da muhafazakar kamu görevlilerinin yararlandığı eş ve çocuk yardımı tutarlarının artırılması uygun olacaktır.
(Kamu Personel Danışma Kurulu’nda Görüşülen Madde)
Eş ve çocuk yardımı Kadın istihdamının artırılmasına yönelik konu başlıkları
a. Analık izninin 18 haftaya çıkarılması
b. Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin %100 uygulanması (mevcut durumda 4 çocuğa uygulanıyor)
c. Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi
d. Evlilik yardımı verilmesi
e. Tüp bebek uygulamasında deneme sayısının üçe çıkarılması
7- Fazla Mesai Ücretine Yönelik Mağduriyetlerin Giderilmesi
Başta Adalet ve Maliye Bakanlığı personeli olmak üzere birçok kamu kurumunda, fazla mesai ücreti kaynaklı mağduriyet yaşanmaktadır. Mağduriyetin nedenini 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun ve 666 sayılı KHK’nin fazla çalışma ücretiyle ilgili hükümleri oluşturmaktadır. Maktu fazla çalışma ücreti uygulamasının sona erdirildiği kurumlar da dahil olmak üzere, fiilen yapılan fazla çalışmayla ilgili olarak; fazla çalışma karşılığı ücretlerin hemen ödenmesi ve buna ilişkin sınırlayıcı hükümlerin mevzuattan çıkarılması yanında fazla çalışma ücreti tutarının arttırılması yönündeki beklentileri karşılayacak bir düzenleme yapılması uygun olacaktır.
8- 28 Şubat Mağduru Kamu Görevlilerinin Sosyal Güvenlik Hakları
28 Şubat döneminde özellikle muhafazakar kamu görevlilerine yönelik devlet memurluğundan çıkarma veya aday memurluk döneminde “memuriyetine son verilme” işlemleri yapılmıştır. 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici maddelerle bu durumda olanların mağduriyetine çözüm üretilmiş ve son olarak da aynı Kanuna eklenen geçici maddeyle mağdur konulmada olanların açıkta geçen sürelerine karşılık gelen prim tutarlarının ilgili kamu idareleri tarafından SGK’ya ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
Ancak, söz konusu düzenlemede, daha önceki düzenlemeye dayalı olarak boşta geçen sürelere ilişkin borçlanma ödeme yapanlara ödedikleri tutarların geri ödenmesi şeklinde bir hükme yer verilmemiştir. Diğer taraftan, söz konusu dönemde devlet memurluğundan çıkarılmasına bağlı olarak başka sosyal güvenlik kurumlarından (Bağ-Kur, SSK’dan) emekli olmak zorunda bırakılan bir kitle de mevcuttur.
Bu çerçevede, açıkta geçen sürelere ilişkin prim tutarlarını borçlanarak kendileri ödeyenlerin ödedikleri tutarların iade edilmesi ve söz konusu sürelere ilişkin prim tutarlarının son görev yaptıkları kurumları tarafından ödenmesi ile başka sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmak durumunda kalanların Emekli Sandığı iştirakçisi olarak emekli sayılmasına yönelik bir düzenleme yapılması konuya ilişkin mağduriyetleri büyük oranda giderecektir.
9- Yüksek Öğretim Mezunu İşçilerin Memur Kadrosuna Geçirilmesi
Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi kadrosunda görev yapmakla birlikte yürüttükleri görevler ağırlıkla memurlar tarafından yürütülen görevlerle aynı özellikleri taşıyan yükseköğretim mezunu (mühendis, avukat, doktor vb.) işçi personelin bulundukları kurumlarda memur kadrolarıyla ilişkilendirilmesi uygun olacaktır. Bu şekilde statü ve kadro değişimi kamu maliyesine ek külfet getirmemekte hatta bu konumdaki personelin bu işleme bağlı olarak maaşlarında düşme meydana gelmektedir.
10- İş Ve Meslek Danışmanlarının Kadroya Geçiş Kaynaklı Maaş Mağduriyeti
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik son düzenlemeyle kadroya geçirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde görev yapan “iş ve meslek danışmanları”nın maaşı kadroya geçişle birlikte düşmüştür. Söz konusu personelin bu mağduriyetini giderilmesine yönelik yasal düzenleme çalışması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Bu düzenlemenin çıkması sorunu bütünüyle ortadan kaldıracaktır. Diğer taraftan, İş ve Meslek Danışmanları’nın istihdamın arttırılması ve işsiz sayısının azaltılmasına dönük başarıları ve İMD sertifika programını tamamlayan potansiyel aday sayısı da dikkate alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İŞ-KUR) tarafından yeni İş ve Meslek Danışmanı istihdamı yapılması da bu yönde oluşan beklentilerin karşılanmasını sağlayacaktır.
11- Atama Yapılacak Öğretmen Sayısının Artırılması
Kamu personel sistemi içerisinde sayıları en fazla ve en çok ihtiyaç duyulan meslek grubunu öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda, ücretli öğretmenlik uygulaması devreye sokulmaktadır. Bu kapsamda, MEB tarafından açıklanan 120 bin öğretmen açığı ve öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamı yoluyla giderilmesi gibi hususlar dikkate alınarak 2014 yılında en az 80 Bin öğretmen ataması yapılması uygun olacaktır.
12 ) Kamu Personeli Danışma Kurulu teknik toplantı sonuç raporunda yer alan konu başlıkları
A. Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi
B. Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi
C. Kit sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi
d. Özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi
D. 4046 sayılı Kanun’a göre atanan araştırmacıların sorunlarının çözümlenmesi
F. Adaylıkta uyarma veya kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılması uygulamasına son verilmesi (aday memur tanımının yasadan tamamen çıkarılması)
G. 4/B’li ve 4/C’li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi
H. Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi.
İ.Fazla çalışmaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi hazırlanması
J. Sümer Holding personelinden işsizlik sigortası kesilmemesi
K. Kitler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin kitlerde 2 sayılı cetvele diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi
I. Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması
M. Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi
N. Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi
O. GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi
P. Yurtdışı 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması
R.) Emekli memurlara promosyon ve aile yardımı verilmesi
S.) Nöbetçi memurluğu uygulamasının kaldırılması (İçişleri Bakanlığı çalışmakta)
U.) Mahkemelerdeki iş yoğunluğu sebebiyle çalışanlara fazla çalışma ücreti verilmesi (Maliye Bakanlığı çalışmakta)
Ü.) Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi. (Maliye Bakanlığı çalışmakta)
Y.) Merkez teşkilatlarına servis hizmeti sunulması. (Maliye Bakanlığı çalışmakta)
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

23 Ağustos 2014 Cumartesi

Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi 4/C Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu (Video)


Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi 4/C Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu (Video)
2014 yılında memurlar ve 4/C çalışanları nasıl aldatıldı? Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Kanal B televizyonunda katıldığı programda memurların nasıl aldatıldığını rakamlarla açıkladı. Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi;

Kanal B televizyonunda canlı olarak yayımlanan "Gündemin İçinden" programında; 2014 yılı toplu sözleşmeleri sonucu memurların nasıl aldatıldığını, Torba Yasa'daki 4/C düzenlemesinin nasıl bir tuzak olduğunu gözler önüne serdi. Haksen Genel Başkanı Ayhan Çividen önemli 4/C hakkındaki önemli açıklamalar videosu.


www.4cmagdurlari.blogspot.com
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

Tüik 4/C'lileri İçin Büro Memur Sen'den Girişim


Tuik 4/C'lileri İçin Büro Memur Sen'den Girişim
Büro Memur-Sen heyetiyle kurumunda çalışan 4/C’lilerin sıkıntı ve problemlerini görüşen Türkiye İstatistik Kurumu Ankara Bölge Müdürü Nurettin Kaya, problemlerinin çözümü için gerekli çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Uğur Ünalan, Genel Başkan Yardımcısı Kutbettin Aydın ve Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Ömer Ünal Türkiye İstatistik Kurumu Ankara Bölge Müdürü Nurettin Kaya’yı ziyaret ederek kurum çalışanlarının problemlerinin çözülmesi için görüştü. Sıcak ve samimi bir havada geçen görüşmede konuşan Başkan Ünalan, kurumda çalışan 4/C’li personellere alan çalışmalarında anket yaparken gerekli kolaylığın sağlanması ve çalışanların rahat yemek yiyebileceği bir yemekhaneye kavuşturulması için gerekli çalışmaların derhal başlatılması gerektiğini dile getirdi.
KAYA'DAN TÜİK'LİLERİ RAHATLATAN AÇIKLAMA

Türkiye İstatistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü çalışanlarının sorunlarını yakından takip ettiklerini belirten Bölge Müdürü Kaya ise, kurumunda çalışan 4/C’lilerin problemlerinin çözülmesi için gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Büro Memur-Sen Başkanı Ünalan’a görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Kutbettin Aydın, Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Ömer Ünal, Şube Basın Sekreteri Yasemin Vargün, İşyeri Temsilcileri Ferzande Demir ve Ayşegül Kaplan eşlik etti.
Görüşmenin sonunda TÜİK çalışanlarıyla bir araya gelen Büro Memur-Sen heyeti, çalışanların diğer sorunlarının çözümü için fikir alış verişinde bulundu.
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

16 Ağustos 2014 Cumartesi

Engelli Çocuğu Olan 4/C'liye Ek Ücretli İzin Resmi Gazetede


Engelli Çocuğu Olan 4/C'liye Ek Ücretli İzin Resmi Gazetede
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamında çalıştırılan geçici personelin istihdamı ve bu personele ödenecek ücretler hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazetede yayımlandı.
16 Ağustos 2014 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 29090
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6577
Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'nın 26/6/2014 tarihli ve 3160 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar"a göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
www.4cmagdurlari.blogspot.com
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ GEÇİCİ MAHİYETTEKİ İŞLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI VE BU PERSONELE
ÖDENECEK ÜCRETLER HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 - 30/12/2013 tarihli ve 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararın 11 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Buna göre;

"(5)4/C'li geçici personele; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla 1 yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli mazeret izni verilir."
MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

E Posta Abonelİğİ

Ekonomi ve İş Dünyası Free Page Rank Tool

Sitemizde 4/C'li Geçici Personel kategorisinde toplam yazı, bu yazılara yazılmış yorum bulunmaktadır!