SİTEMİZİ DÜZGÜN GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN GOOGLE CHROME VEYA MOZİLLA FİREFOX'U KULLANMANIN.

21 Mayıs 2015 Perşembe

4/C'li Personele Bir Ek Ödeme Mahkeme Kararı Daha


4/C'li Personele Bir Ek Ödeme Mahkeme Kararı Daha
İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 4/C’li personele ek ödeme verilmemesini hukuka aykırı buldu. 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi hükmüne göre geçici personel statüsünde çalışan personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 9. maddesi hükmüne göre ödenmekte olan ek ödemenin tarafına da ödenmesine dair başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı ek ödemenin tarafına ödenmesine karar verilmesi talebiyle açılan davayı karara bağlayan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemi iptal etti.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Mahkemenin 2014/400 Esas, 2015/341 sayılı kararında şu ifadelere yer verildi:

“… Atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olup; memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı açıktır. Olayda her ne kadar,

657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi uyarınca çalışan personele sözleşmesinde yazan ücret dışında ücret ödenemeyeceği belirtilse de, burada asıl kastedilenin, belirtilen personele farklı bir ad altında maaş ödenemeyeceği olduğu, bir kurumda kamu görevi yürüten personele, bu yürütülen görev esnasında sundukları hizmete karşılık olarak yapılan ek ödemenin bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, aynı kurumda kanunun farklı maddesi uyarınca yine kamu görevi yürüten personele ek ödeme verilmekte iken salt maddenin farklı bendine göre istihdam edildiği için davacıya ek ödeme verilmemesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.”
4/C'li Personele Ek Ödeme Mahkeme Kararı İçin Tıklayınız.
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

20 Mayıs 2015 Çarşamba

Memur-Sen Taleplerini Bakan Faruk Çelik'e Sundu


Memur-Sen Taleplerini Bakan Faruk Çelik'e Sundu
Memur-Sen Yönetimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i makamında ziyaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede kamu görevlilerinin mali, sosyal, özlük haklarının geliştirilmesi konularında Memur-Sen'in talepleri ele alındı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, taleplerin hayata geçirilmesini beklediklerini belirtti. Başkan Yalçın, "taleplerimizin tamamı gerçekleşinceye kadar takip ve mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Yapılan görüşme de Genel Başkan Ali Yalçın,

Toplu Sözleşme ve Kamu Personel Danışma Kurulunda görüşülen ve üzerinde uzlaşma sağlanan konular ve kamu görevlilerinin haklı beklentisi doğrultusunda Memur-Sen tarafından gündeme taşınan konularla ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle hazırlanarak yürürlüğe konmasını da istedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, görüşmede ifade edilen konu ve taleplerle ilgili olarak çalışma yürüttüklerini söyledi. Bakan Çelik,

çalışmalar sonucunda oluşan kanaatlerin mutlaka Memur-Sen Konfederasyonuyla paylaşılacağını ve sosyal diyalog süreci işletilerek nihai kararın oluşturulacağını da ifade etti.
Görüşmede Memur-Sen Genel Başkan Yardımcılarımız Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar, Hacı Bayram Tonbul, Mehmet Emin Esen ve Levent Uslu da hazır bulundu.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fruk Çelik'e iletilen bazı talepler ise şunlar oldu:
·Kamu görevlilerine yönelik bütün kılık-kıyafet dayatmalarına son verilsin.
·Kamu görevlilerine siyaset hakkı ve grev hakkı verilsin.
·4/B’li ve 4/C’liler olmak üzere tüm personele kadro verilmelidir.
·Ek ödemelerin tamamının emekli maaşına ve ikramiyesine yansıtılmasını istiyoruz.
·Kamu görevlilerine fiili hizmet zammı verilmelidir.
·2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmelidir.
·Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesini istiyoruz.
·Disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılmasını bekliyoruz.
·Fazla çalışmaların karşılığı hiç kimse mağdur edilmeden verilmelidir.
·Bütün kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını ve ek göstergelerin artırılmasını istiyoruz
·Emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu verilmeli ve aile yardımından faydalandırılmaları sağlanmalıdır.
·Emeklilerin maaşları ve emekli ikramiyesi yükseltilmelidir.
·KİT’lerdeki sözleşmeli personelinin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilebilmesini istiyoruz
·Analık izninin sürelerinin artırılmasını, üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin %100 olarak uygulanmasını istiyoruz
·Kamu Görevlilerine rotasyon kaldırılmalıdır.
·İşçilikte geçen süreler kazanılmış hak sürelerinden sayılmalıdır.
·Aile yardımları artırılmalıdır.
·Üniversiteli işçiler memur kadrosuna alınmalıdır.
·Öğretmenler başta olmak üzere, diğer kamu görevlilerine nöbet ücreti verilmelidir.

Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

13 Mayıs 2015 Çarşamba

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4/C Ek Ödeme Kararını Onadı


Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4/C Ek Ödeme Kararını Onadı
Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 4/C'li personele ek ödeme verilmesi gerektiği yönündeki mahkeme kararını onayladı. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 4/C'li personele ek ödeme verilmesi gerektiği yönündeki Ankara 7. idare mahkemesi kararını onayladı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi,

Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü'ndeki 4/C'li geçici personel olarak çalışan personel için açılan davada, Ankara 7. idare mahkemesinin verdiği olumlu yöndeki ek ödeme kararını onayladı. Karar aşağıda sunulmuştur.

www.4cmagdurlari.blogspot.com
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

12 Mayıs 2015 Salı

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4/C Ek Ödeme Kararını Onadı


Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4/C Ek Ödeme Kararını Onadı
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 4/C'li personele ek ödeme verilmesi gerektiği yönündeki idare mahkemesi kararını onayladı.
Sağlık Bakanlığından sonra, DSİ'deki 4/C'li personel için de emsal bir mahkeme kararı oluştu.
Devlet Su İşleri (DSİ), Genel Müdürlükte çalışan 4/C'li personel için ek ödeme verilmesi yönündeki talebi reddetti. Enerji Bir Sen, üyesine verilen red cevabı üzerine

dava açtı. İdare Mahkemesi, Anayasa ve 657 sayılı Kanuna atıfla, ek ödeme verilmemesi yönündeki işlemi iptal etti. DSİ, bu karara karşı, Bölge İdare Mahkemesine itiraz etti. Bölge İdare Mahkemesi, idare mahkemesinin kararını onayladı.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Bu karar idare mahkemesi kararı olduğu için sadece dava açanı kapsar. Ancak, aşağıdaki karar Bölge İdare Mahkemesi onayı olması dolayısıyla da, açılacak diğer davalarda emsal niteliğindedir.

Kaynak:www.memurlar.net
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

7 Mayıs 2015 Perşembe

4/C'li Çalışanlara Verilen Sözler Seçimden Önce Tutulsun


4/C'li Çalışanlara Verilen Sözler Seçimden Önce Tutulsun
Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, 4C ve 4B’li personelin seçimlerden önce kadroya geçirilmesiyle ilgili hükümete çağrıda bulundu.
Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada “2013 yılında kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan 200 bin personelin kadroya geçirilmesi sağlanırken, özelleştirme mağduru 4C'li geçici personel kapsam dışında tutulmuştu. Kendi istekleri dışında 4/C’li olarak çalışan personelin kapsam dışı tutulması, kamu vicdanında derin yaralar açtı. Her seçimden önce 4/C'lilere verilen sözler, seçim sonuna kaldı. Yine bir seçim arifesindeyiz. Artık bu hukuksuzluğu son verelim. Seçimden önce 4C ve 4B’li kardeşlerimize kadrolarını verelim” dedi.

4/C'LİLERE UMUT VEREN AÇIKLAMALAR, HÜSRANLA SONUÇLANDI
Kamuda çalışan 4C’li personele kadro verilmesi yönündeki sözlerin tutulmadığını söyleyen Tonbul, “4C’li personel Kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabii olarak çalışıyor. Bu personelin, kamu görevlileri sendikalarına üye olma hakkı da bulunuyor. Ancak kadrolu personel statüsünde bulunmuyorlar. 4C'li personel özelleştirmelerden sonra mağdur edildi ve bu mağduriyet bir türlü giderilemedi. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve çeşitli Hükümet Yetkililerinin 4C’liler için umut veren açıklamaları, hüsranla sonuçlandı” diye konuştu.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
KAMUDA 4-C’LİLER KADROLU MEMUR GİBİ ÇALIŞTIRILIYORLAR
4-C, 4-B statüsündeki personelin memur olmamasına rağmen memur gibi çalıştırıldığını ifade eden Başkan Tonbul şunları kaydetti:

Anayasanın 128 maddesinde ‘’devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar eliyle yapılır diyor. 4C ve 4B’li statüde çalışan personel memur olmamasına rağmen; memur, teknisyen gibi görevlerde çalıştırılıyor. Bu arkadaşlara yaptıkları işle alakalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği için, iş kazalarındaki oran artıyor. Memur-Sen ve Enerji Bir-Sen olarak; 4/C’li personelin çalışma sürelerinin uzatılması, aile yardımı ve iş güvencesine kavuşmasını sağladık. Ek ödemeleri ve harcırahlarının ödenmesi noktasında verdiğimiz hukuk mücadelelerini kazandık. Bunlar, sorunların çözümüne yetmedi. Sorunların kökten çözümü için, 4C’li personelin kadroya geçirilmesi, unvanlarının ve statülerinin belirlenmesi gerekiyor.”
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

E Posta Abonelİğİ

Ekonomi ve İş Dünyası Free Page Rank Tool

Sitemizde 4/C'li Geçici Personel kategorisinde toplam yazı, bu yazılara yazılmış yorum bulunmaktadır!