SİTEMİZİ DÜZGÜN GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN GOOGLE CHROME VEYA MOZİLLA FİREFOX'U KULLANMANIN.

14 Eylül 2015 Pazartesi

4/C Düzenlemesi Kimleri Kapsıyor?


4/C Düzenlemesi Kimleri Kapsıyor?
Özelleştirmeler nedeniyle işsiz kalan personellere dair yeni düzenleme kimleri kapsıyor?
Bakanlar Kurulu, 25 Ağustos 2015 tarihi itibariyle, özelleştirme nedeniyle işsiz kalanların 4/C'li olarak atanmalarını öngören kararnamede değişikliğe gitti.
Bakanlar Kurulu Kararı sonrası, İlgili Kararname maddesinin son hali şu şekilde olmuştur.

Madde 2 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) istihdam azaltımına gidilmesi veya bu kuruluşların kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra (2 yıl içinde) özel sektör tarafından; kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Programa alınma tarihinden sonra özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanılan personel bu esaslardan yararlanamaz.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
(2) Birinci fıkra kapsamına giren personelin bu madde ile tanınan istihdam hakkından yararlanabilmesi için; müracaat tarihi itibarıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamamış olması ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 6 ve 7 nci alt bentlerinde yer alan genel şartları taşıması gereklidir.
(3) Bu durumdaki personelin, bu haktan yararlanabilmesi için; iş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesi halinde kuruluşları kanalıyla, iş akitlerinin özel sektör tarafından feshedilmesi halinde ise kuruluşları kanalıyla veya bizzat, (fesih tarihini müteakip 60 gün içerisinde) Ek-1'de yer alan formu kullanmak suretiyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurmaları gerekir.
(4) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu madde kapsamında yapılacak müracaatları değerlendirerek hak sahibi olduğu tespit edilenleri Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ve her dönem için tek liste halinde Ek-II'de yer alan formu kullanmak suretiyle yazılı ve manyetik ortamda Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirir.
(5) Bu kapsamda bildirilen personelin, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarında geçici personel statüsünde istihdamına ilişkin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılır. Söz konusu Başkanlıkça yapılan atama tekliflerinde, ekte yer alan kontenjanlar çerçevesinde tespit edilen geçici personel pozisyonları göz önünde bulundurulur.
Yapılan değişiklik kimleri kapsıyor:

1- Yapılan düzenleme, 4/C'li olarak istihdam edilme hakkı tanınan, "özelleştirilen kamu kurumundaki işçi statüsündeki personeli" kapsamaktadır.
2- Daha önce sadece 2 yıllık süre içerisinde iş akdi özel sektör tarafından fashedilen işçi, 4/C'li olabiliyordu. Yine 4/C'li olarak atanabilmek için iş akdinin feshinden itibaren 6 ay içinde başvurmak gerekiyordu. bakanlar Kurulu hem 2 yıl hem de 6 ay şartını iptal etmiştir.
3- Ancak, esasların geçici 1. maddesinde "(1) Bu Esasların 2 nci maddesinde getirilen istihdam hakkından bu Esasların yayımı tarihinden önce özelleştirilen kuruluşlarda çalışmakta iken 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar çerçevesinde başvuru yapmayan veya başvuru yapıp atama teklifleri yapılanlardan, göreve başlamayan, istifa eden, herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi sona erdirilenler, bu Esaslar çerçevesinde başvuru yapma hakkına sahip değillerdir." hükmü yer almaktadır. Bu madde gereğince, daha önce iş akdi fesih edilenler bu haktan yararlanamayacaktır. Örneğin, 2007 yılında özelleşen ve 2010 yılında iş akdi fesih edilen bir işçi, bu düzenlemeden yararlanamayacaktır.
Kaynak:www.memurlar.net
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

4 Eylül 2015 Cuma

Üniversiteli İşçi ve 4/C'li Geçici Personele Düzenleme


Üniversiteli İşçi ve 4/C'li Geçici Personele Düzenleme
Türkiye'nin IMF'li yıllarında da gündemde olan kamudaki işçilerden bir kısmının memuriyete alınması konusunda en kapsamlı çalışma geçtiğimiz toplu sözleşmede alınan kararla başlatılıyor.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da geçtiğimiz Temmuz ayında dile getirdiği, “Üniversiteli işçi durumunda olanları memurluğa almayı değerlendiriyoruz” sözü hayata geçiriliyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin bazı işçilerin ve geçici personelin kamu görevlisi statüsüne geçirilmesi başlığı altında çalışma yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu amaçla öncelikle memur eliyle yürütülen işlerin neler olduğu belirsizliği giderileceği ifade edildi.
BAŞBAKAN DAVUTOĞLU SİNYALİ VERMİŞTİ

Başbakan Davutoğlu da sorunun çözümü için sinyali verdiğini hatırlatan yetkililer, seçimlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin toplanması ile durumun bir kanunla ele alınacağına işaret etti. Statü değişikliği nedeniyle düzenlemenin kanunla yapılması gerekiyor. Üniversite mezunu işçilerin memurluğa geçmesi durumunda söz konusu personelin tayin, nakil, geçici görev, görevde yükselme ve unvan kullanabilme haklarına kavuşturulması hedefleniyor.
4/C'LİLERİN GEÇİŞİ KOLAYLAŞACAK

Yapılacak olan düzenleme ile 657 sayılı devlet memurları kanununun 4'üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan tam zamanlı çalışan geçici personelin de sözleşme personel pozisyonlarına geçirilmesinin de ele alınması yer aldı. Yetkililer, 4/C'lilerin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesinin daha kolay olacağına işaret ettiler.
Kaynak:Yeni Şafak
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

26 Ağustos 2015 Çarşamba

Bakan Çelik: 4/C'lilere Kadro Çalışması Yapılması ve Sonuçlandırılması Kararlaştırılmıştır. (Video Haber)


Bakan Çelik: 4/C'lilere Kadro Çalışması Yapılması ve Sonuçlandırılması Kararlaştırılmıştır. (Video Haber)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 26.08.2015 tarihinde Kanal 24 Televizyonuna konuk olarak, Memur-Sen Konfederasyonu ve Hükümet arasında imzalanan toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde, kamu çalışanlarının almış oldukları kazanımlar hakkında ve 4/C çalışanlarına kadro konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Programda Bakan Faruk Çelik, 4/C'li çalışanların sözleşmeli veya kadrolu pozisyona geçmeleri konusunda şu açıklamalarda bulundu.

4/C'lilerle ilgili çok ciddi sıkıntılar vardı. Biliyorsunuz Ak Parti iktidarı bunu bir kez daha söylemek istiyorum Ak parti iktidarı işbaşına geldiğimiz zaman özelleşen kurumlardan işlerine son verilen 7-8 bin çalışan işsiz kalmıştı ve bunlar işsiz. 4/C'yi ihdas eden Ak Parti. Biz aldık bunları tekrar kamuya elaman olarak istihdam ettik. Fakat bunların bu haklarında bazı sıkıntılar vardı 10 ay çalışıyorlardı önce bunu 12 aya çıkardık, arkasından ücretleri düşük idi geçtiğimiz sözleşmede yüzde 40 ücretlerine zam yaptık. Aile yardımı alamıyorlardı bu aile yardımını verdik, şimdi yani geçen hafta sonuçlanan sözleşmelerde ek ödeme alamıyorlardı ek ödeme kapısını açtık ayrıca son derece önemli bir not daha sözleşmede karar altına aldık, dedik ki:

bunların sözleşmeli veya kadroya geçişi ile ilgili de çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır. Yani çalışma yapılmalıdır şeklinde değil, çalışma yapılması sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır şeklinde düzenlemeyi de yapmış olduk. Böylece 4/C'liler son iki sözleşmede ciddi kazanımlar elde ettiler ve inşallah önümüzdeki yasama döneminde nihai düzenlemede gerçekleşmiş olacak. Aynı bu şekilde kamuda çalışan memur gibi çalışan üniversiteli işçilerimiz var. Onlarla ilgili bir kararımız oldu toplu sözleşmede inşallah onlarda meclis açılır açılmaz netice alınacak konulardan bir tanesi bunun gibi sosyal ekonomik bir çok düzenleme bir çok kesime dönük düzenlemeleri yapmış olduk dedi.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Bakan Faruk Çelik: 4/C'lilere Kadro Çalışması Yapılması ve Sonuçlandırılması Kararlaştırılmıştır Video Haberi
video


Bu haberin tüm hakkı www.4cmagdurlari.blogspot.com sitesine aittir. Haberimiz sadece www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek veya aşağıdaki butonlar kullanılarak paylaşılabilir.Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

Faruk Çelik'ten 4/C'ye Kadro Konusunda Önemli Açıklamalar (Video Haber)


Faruk Çelik'ten 4/C'ye Kadro Konusunda Önemli Açıklamalar (Video Haber)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 25.08.2015 tarihinde A Haber Televizyonuna konuk olarak toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde, kamu çalışanlarının almış oldukları kazanımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan programda 4/C çalışanlarına kadro konusuna da değinen Bakan Faruk Çelik, 4/C'ye kadro hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Katıldığı programda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e "toplu sözleşmenin 4/C'lilere de kadro yolunu açtığına dair yorumlar var. Doğrumu, doğru ise hepsine mi?" şeklinde soru sorulması üzerine Bakan Çelik şu açıklamalarda bulundu.

Bakan Çelik, şimdi 4/C'lilerle ilgili çok önemli düzenlemeler yaptık geçmiş yıllarda. Ama bu yıl iki önemli düzenleme yaptık. Bir ek ödeme alamıyorlardı bunlar o kapıyı açtık ek ödeme alma imkanlarını sağladık. İkincisi bir yer özelleştiği zaman bir kurum özelleştiği zaman, özelleşen bu kurumdaki işçilerin 6 ay içerisinde karar vermeleri gerekiyordu. Ya kamuya geçecekler 4/C'li olacaklar veya çalıştıkları özelleşen yerde çalışacaklar. Bu süreyi biz 2 yıla çıkarmıştık bugün sayın Cumhurbaşkanımız onayladı ve yürürlüğe girdi süreyi kaldırdık. Yani özelleşen bir yerde çalışan bir işçi dilediği zaman 4/C'ye geçebilir. 10 yıl sonrada geçebilir, 20 yıl sonrada geçebilir, 5 yıl sonrada geçebilir. Bu süre baskısını kaldırdık böylece 4/C yoğunluğu büyük ölçüde ortadan kalkacak dedi. Çelik sözlerine şöyle devam etti.

Şimdi 23 bin civarında 4/C'li kardeşimiz var, onlarla ilgili geçtiğimiz yıl yüzde 40 zam uygulaması yaptık, aile yardımı getirdik, bu yılda ek desteği sağladık, ek ödemeyi sağladık ve ücretlerinde ciddi şekilde iyileştirmeler oldu diğer çalışanlarla aralarında ciddi bir fark kalmadı. Bundan dolayı toplu sözleşme sürecinde şöyle bir metin daha koyduk sözleşmenin altına dedikki, 4/C'lilerle ilgili ve kamuda memur olarak çalışan işçiler var bu işçilerle ilgili statülerinin sözleşmeli veya kadroluya dönüşmesi ile ilgili çalışmaların yapılması sözleşmede kararlaştırılmıştır toplu sözleşmede dedik ve Meclis açılır açılmaz bu konularla ilgili yasal düzenleme ihtiyacı var o düzenlemeler yapılıp bu sorun kökten çözülmüş olacak dedi.
ÇALIŞMA BAKANI FARUK ÇELİK'İN 4/C'YE KADRO AÇIKLAMASI VİDEO HABERİ
video

Bu haberin tüm hakkı www.4cmagdurlari.blogspot.com sitesine aittir. Haberimiz sadece www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek veya aşağıdaki butonlar kullanılarak paylaşılabilir.Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

İsmail Koncuk: 4/C'lilere Yapılacak Olan Çalışmaların Takipcisiyiz


İsmail Koncuk: 4/C'lilere Yapılacak Olan Çalışmaların Takipcisiyiz.
Kanal B TV ekranlarında yayınlanan “GÜNCEL” programına konuk olan Kumu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk imzalanan toplu sözleşmede karara bağlanan çalışmaların takipcisi olacaklarını belirtti. Kamu çalışanlarına verilen yüzdelik zam dilimlerini yeterli görmeyen Başkan Koncuk vergi dilimleri, fiili hizmet zammı, nöbet ücreti, fazla çalışma ücretleri, 4-C’liler gibi bir çok başlığın masada çözülmediğinin altını çizerek alınan kararların takipcisi olacaklarını belirtti. Genel Başkan Koncuk şunları söyledi.

İSMAİL KONCUK: YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN TAKİPÇİSİYİZ
Vergi dilimleri, fiili hizmet zammı, nöbet ücreti, fazla çalışma ücretleri, 4-C’liler gibi bir çok başlığın masada çözülmediğinin altını çizen Genel Başkan Koncuk, “Toplu sözleşme masası yuvarlak değil köşeli kararların alındığı masadır” dedi. Başkan “Fazla çalışmalar konusunu çözeceğiz” diyorlar, nasıl çözeceksiniz? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “Fazla çalışmalar izne çevrilir” diyor, Mesela Milli Eğitim Bakanlığı’nda hizmetliye, memura fazla çalışma karşılığı izin verilmediği gibi parasal karşılığı da ödenmiyor. Siz kanunun bu maddesinin değiştirilmesi için bir mutabakata vardınız mı? Bu nasıl bir başarıdır?” dedi. Başkan Koncuk 4/C çalışanları hakkında şunları söyledi.

4-C’liler için çalışma yapılacakmış. Daha bunlar bile belli değil, karar verilmemiş. 4-C’lilere 150 TL ek ödeme kararı almışlar. 4-C’liler ek ödeme düzenlemesi yapılmadığı için dava açıp kazanıyorlardı ve kendi kurumundaki emsali çalışan kadar ek ödeme alıyorlardı. Bu KİT’lerde, 500 TL civarındaydı. Şimdi 150 TL’lik bir düzenleme yapıldı. İdare diyecek ki, “Sen mahkeme kararını kazandın ben 600 TL ödüyordum ama artık bir düzenleme yapıldı, ben senin 450 TL’ni keseceğim” diyecek. Siz bu insanları zarara soktunuz. Ek ödeme alacağı raptuzapt altına alınmalı, 4-C’liler çalıştığı kurumdaki emsali gibi ek ödeme alır kararı alınmalıydı bu masada. Bir sendika kendi eliyle bunu nasıl kabul eder? Ortada bir karar var, sen neden bunu alamıyorsun? Ben üyesi olsam bu sendikanın ayağa kalkarım. Kadro zaten meydanda yok. 13 yıldır iktidarda olan AKP için hasım olan 4-C’lilere bugüne kadar bakamayan siyasi iktidar yapar mı bu çalışmayı?
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Bizler bu kararın uygulanması için muhataplarımızın yüzüne her zaman vuracağız, 4-C’lilerle ilgili çalışma ne oldu diye? 4-C’liler kadroya geçene kadar çabalayacağız. Vekil ebeler, vekil imamlar, sözleşmeliler, belediyelerde çalışan sözleşmeliler ne oldu bunların kadroları? Ben yetkili konfederasyonun başkanı olsam bu imzayı atarken yüzüm kızarır. Anlaşma yapmaz, Hakem kuruluna götürür en azından vicdani sorumluluk duymadan yaşardım. Bu tarihi zafer olur mu? Sendikal kıskançlığı asla yapmam, alınan bazı kararları destekliyorum ama bu zafer olamaz.
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki veya aşağıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com.tr şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

E Posta Abonelİğİ

Ekonomi ve İş Dünyası Free Page Rank Tool

Sitemizde 4/C'li Geçici Personel kategorisinde toplam yazı, bu yazılara yazılmış yorum bulunmaktadır!