SİTEMİZİ DÜZGÜN GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN GOOGLE CHROME VEYA MOZİLLA FİREFOX'U KULLANMANIN.

16 Ağustos 2014 Cumartesi

Engelli Çocuğu Olan 4/C'liye Ek Ücretli İzin Resmi Gazetede


Engelli Çocuğu Olan 4/C'liye Ek Ücretli İzin Resmi Gazetede
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamında çalıştırılan geçici personelin istihdamı ve bu personele ödenecek ücretler hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazetede yayımlandı.
16 Ağustos 2014 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 29090
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6577
Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'nın 26/6/2014 tarihli ve 3160 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar"a göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
www.4cmagdurlari.blogspot.com
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ GEÇİCİ MAHİYETTEKİ İŞLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI VE BU PERSONELE
ÖDENECEK ÜCRETLER HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 - 30/12/2013 tarihli ve 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararın 11 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Buna göre;

"(5)4/C'li geçici personele; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla 1 yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli mazeret izni verilir."
MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

13 Ağustos 2014 Çarşamba

4/C Çalışanları Dava Açıyor


4/C Çalışanları Dava Açıyor
Yıllardır kadro çalışmalarında kapsam dışı bırakılan 4/C li personeller, haklarını aramak için hukuk yoluna başvuruyorlar.
Yıllardır kadro çalışmalarında kapsam dışı bırakılan 4/C li personeller, Kamu Personeli Danışma Kurulunda alınan kararların uygulanmaması, kadroya geçirilmeleri yönündeki tekliflerin hükümet tarafından kabul görmemesi ve son olarak da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 4/C çalışanlarının 4/A ya geçirilmesi yönünde herhangi bir çalışmanın olmadığını söylemesi üzerine harekete geçti. 4/C li personeller;

Başbakanın 2011 genel seçim öncesi verdiği 4/A yada 4/B olacaklar sözünün gerçekleşmediğini belirterek aynı zamanda geçtiğimiz yerel seçim öncesi de Ak Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in 4/C'lilerin seçim sonrasında artık kadroya geçeceklerini Başbakanın bu konuda talimatı olduğu sözünün de içinin boş çıktığını bu nedenle haklarını aramak için yargı yoluna gideceklerini söylediler. 4/C'li çalışanlar;

Üyesi oldukları sendikaların 4/C liler için samimi olmadıkları ve yeteri kadar mücadele etmediklerini belirterek, geçtiğimiz günlerde Danıştayın 4/C lilerin de ek ödeme ve döner sermaye alması gerektiği kararı ve diğer kazanılan Ek ödeme davaları da dahil olmak üzere şimdiye kadar Ek ödeme için açılıp kazanılan davaları emsal göstererek tabiri caizse mahkemelere akın etmeye başladılar.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

11 Ağustos 2014 Pazartesi

4/C Çalışanlarının Maaşı Düştü


4/C Çalışanlarının Maaşı Düştü
4/C'li geçici personelin ücretinden kesilen gelir vergisinin oranı, yıl içerisindeki gelirleri toplamındaki artışa bağlı olarak yükseldiğinden, yılın ortasına geldiğimizde bu personelin aylık net ücreti yılın ilk aylarına göre azalmak mevcut olmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personelin aylık brüt ücretlerinden, sosyal güvenlik kesintileri düşüldükten sonra, gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
2014 yılında ücretlere, gelir vergisi matrahının 11.000 TL’ye kadar olan kısmı için %15 oranında, bu miktarı aşan ve 27.000 TL’ye kadar olan kısmı için %20 oranında gelir vergisi uygulanmaktadır. Buna göre;

Ağustos ayını esas aldığımızda, yılbaşından beri çalışmakta olan 4/C personelin tamamına yakınının gelir vergisi matrahı 11.000 TL’yi aşacağından, bu personelin ücretlerinden yapılan gelir vergisi kesintisi de daha fazla olacaktır.
Bu yıl Temmuz ayı itibariyle 4/C'li geçici personelin ücretlerine zam yapılmadığı da göz önünde bulundurulduğunda, zaten düşük ücret almakta olan bu personelin gelir vergisi oranındaki artış nedeniyle yaşadığı sıkıntı daha da artmaktadır.
4/C çalışanlarının Ocak ayında elde ettiği aylık net ücretle, gelir vergisi oranındaki artış sonrasında (eğitim durumlarına göre, farklı aylarda gelir vergisi dilimi değişmektedir) elde edecekleri net ücret arasındaki fark konusunda bilgi vermesi bakımından yapılan çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir.

Aşağıdaki tabloda aile ve çocuk yardımı mevcut değildir. Aylık ücret hesabı, bekar (ya da evli olup eşi çalışan) ve çocuğu olmayan 4/C personeline göre düzenlenmiştir.

EĞİTİM DÜZEYİ

OCAK 2014 NET ÜCRET Gelir Vergisi %15

AĞUSTOS 2014 NET ÜCRET Gelir Vergisi %20

ÜCRETTEKİ NET DÜŞÜŞ

İlköğretim

1.296,45 TL

1.224,16 TL

72,29 TL

Lise veya dengi okul

1.407,85 TL

1.328,94 TL

78,91 TL

Yükseköğretim

1.517,86 TL

1.432,41 TL

85,45 TL


Kaynak:memurunyeri.com
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

26 Temmuz 2014 Cumartesi

4/C'liye Emekli Oluncaya Kadar İş Garantisi


4/C'liye Emekli Oluncaya Kadar İş Garantisi
Plan Bütçe Komisyonu'nda Torba Yasa çalışmalarında gündeme getirilen 4/C 'lilere iş garantisi getiren önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre, özelleştirme nedeniyle iş akitleri feshedilen ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel, emekli oluncaya kadar 4-C kapsamında istihdam edilebilecek. 4/C'ye süprizin detayları belli oldu. Detaylar şu şekilde.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen Torba Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında, AK Parti'li milletvekillerince yeni bir madde ihdasıyla ilgili önerge verildi. Kabul edilen önergeyle Devlet Memurları Kanunu'nun 4 maddesinin c fıkrasına yeni bir fıkra eklendi.
Buna göre, özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akitleri, kamu ya da özel sektör işverenlerince feshedilen ve Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilecek.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.
İŞTE EKLENEN MADDE

MADDE 14 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
"Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

14 Temmuz 2014 Pazartesi

İsmail Koncuk'tan Milletvekillerine KPDK Kararları Mektubu


İsmail Koncuk'tan Milletvekillerine KPDK Kararları Mektubu
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Milletvekillerine bir mektup göndererek Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda karara bağlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen maddelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılacak olan Torba yasa görüşmelerinde dikkate alınmasını ve bu fırsatın kamu çalışanları adına iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda (KPDK) alınan ve kamu görevlileri için hayati derecede öneme sahip sorunların çözümü için çok ciddi bir fırsat yakalandığının altını çizen Genel Başkan İsmail Koncuk, “Kamu İşveren tarafı ile tam bir mutabakat halinde kalınarak kabul edilen konuların TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirilerek Torba Kanun Tasarısı’na eklenmesi imkânı bulunmaktadır.” dedi. Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk sözlerine şöyle devam etti.

2013 yılı Toplu sözleşme döneminde gündem dışında tutulan Enflasyon farkı konusuna da mektubunda yer veren Genel Başkan İsmail Koncuk, kamu çalışanları ve emeklilerin çok ciddi bir maddi kayıp yaşadığını kaydederek, “Enflasyon farkı konusunun da milletvekillerimizin girişimleriyle çözüme kavuşturulması en büyük beklentimizdir.” ifadelerini kullandı.
www.4cmagdurlari.blogspot.com
Torba Kanun Tasarısı görüşmelerinde memurlarımızın sorunlarının çözümü için tüm milletvekillerine çağrıda bulunan Genel Başkan İsmail Koncuk, “Demokrasinin gelişmesi, sosyal diyalogun güçlenmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarında yönetişim anlayışının yerleşmesi için verilen sözlerin yerine getirilmesi ve karar altına alınan konuların hayata geçirilmesi, siz sayın milletvekilimizin TBMM Genel Kurulu’nda konuya göstereceği duyarlılık ve mücadelemize vereceği destekle mümkün olacaktır.” dedi.
TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI İSMAİL KONCUK’UN MİLLETVEKİLLERİNE GÖNDERDİĞİ MEKTUP AŞAĞIDAKİ GİBİDİR
Haberimizi Paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Paylaş | |

Yasal Uyarı: Sitemizde yayınlanan haberler ve köşe yazıları yukarıdaki butonlar kullanılarak veya www.4cmagdurlari.blogspot.com şeklinde aktif link verilerek kullanılabilir.
Haberin Devamını Oku »

E Posta Abonelİğİ

Ekonomi ve İş Dünyası Free Page Rank Tool

Sitemizde 4/C'li Geçici Personel kategorisinde toplam yazı, bu yazılara yazılmış yorum bulunmaktadır!